Použitie

Termoizolačná hmota je určená k použitiu v interiéroch a nanáša sa na vápenno-cementové omietky, betón, sádrove omietky, sádrokartón, prefabrikované panely, drevo a jeho vedľajšie produkty, kovové povrchy, sklo a aj všade tam, kde je potrebné zamedziť únikom tepla.

Nanáša sa na suchý a čistý povrch. Pri použití na existujúce nátery je potrebné povrch zbaviť starých náterov, vyrovnať vzniknuté nerovnosti a praskliny vyrovnávacím tmelom, odmastiť a napenetrovať paropriepustným penetračným náterom.

Pri použití na povrch napadnutý plesňou je potrebné napadnuté miesto najprv sanovať (Borowood Profi, Borwall), a následne po vyschnutí aplikovať termoizolačnú hmotu CARLEX®.

Termoizolačná hmota sa nanáša na upravené plochy stierkou, náterom, alebo striekaním vo vrstve 0,5 – 1mm. Podľa spôsobu aplikácie sa riedi vodou v danom pomere. Pri riedení je potrebná opatrnosť pri rozmiešaní hmoty. Pri použití elektrického ručného miešadla miešame pri malých otáčkac, aby nedošlo k poškodeniu štruktúry použitého plniva. Pri aplikácií striekacím zariadením používať tlak maximálne 5 bar(atm.). Vyššia hodnota by mohla spôsobiť poškodenie štruktúry použitého plniva a stratu deklarovaných vlastností.

Spotreba

V závislosti na dokonalosti pripraveného podkladu. Pri striekaní a maľovaní je výdatnosť cca. 2-3 m2 z jedného litra termoizolačnej hmoty, pri aplikácií stierkou je výdatnosť na 1 liter hmoty cca. 1m2.

Schnutie

Doba schnutia je závislá od teploty, vlhkosti vzduchu a savosti podkladu. Doba schnutia vrstvy o hrúbke 1mm, pri teplote 20°C je cca. 5 hodín.

Nanášanie

maľovaním, stierkovaním, striekaním