Technické informácie

  • Vzhľad / farba:    prášok/sivý
  • Chemické zloženie:    piesok, cement, IzoComponent HARD
  • Hustota stvrdnutej malty:   1680 kg/m3 +/-50kg
  • Hrúbka vrstvy:  jedná vrstva od 10 do 30mm, max. tri vrstvy v celkovej hrúbke 70mm
  • Spotreba / výdatnosť:  1m2 s hrúbkou 10mm = 12kg suchej omietky, 40kg suchej omietky = 3,2m2 s hrúbkou 10mm
  • Životnosť: 18 mesiacov v prípade skladovania v suchých
    podmienkach
  • Hĺbka prieniku vody do vytvrdnutej omietky:   ≤1mm
  • Difúzny odpor vodnej pary, koeficient (µ): 12,40

 

Dôležité: 

Pri omietaní extrémne vlhkého muriva s IZONIL omietkou, môže dôjsť k agregácií vodných kvapiek na povrch omietky. Je to prirodzené vytlačenie vody z okolia a kvapky zmiznú po vytvrdnutí omietky.

Do namiešanej omietky sa nesmie nič pridávať!!!