Spôsob a podmienky použitia

Príprava podkladu: Povrch pred nanesením IZONIL – vode nepriepustnej a paropriepustnej omietky s vysúšacím efektom musí byť pevný, zbavený voľných častí a náterov a primerane zvlhčený. Nesmie byť mastný, kyslý, hydrofóbny ani na alkoholovej báze.

Nanášanie a úprava povrchu omietky: Omietka sa nanáša na pripravený povrch ručne ( hladítkom ) alebo strojovo. Omietka sa nanáša maximálne v troch vrstvách  v celkovej hrúbke omietky od 10  do 70 mm. Celková hrúbka omietky sa určí podľa stupňa zaťaženia muriva vlhkosťou. Jednotlivé vrstvy sa nanášajú po 24 hodinách. Pri hrúbke nad 30mm je potrebné použiť na spevnenie rabicové pletivo.

Starostlivosť po aplikácií: Je dôležité, aby sa zabránilo príliš rýchlemu vyschnutiu omietky, pretože optimálna vlhkosť umožňuje nepretržitú hydratáciu cementových materiálová minimalizáciu praskania. Po nanesení poslednej vrstvy je potrebné v prípade suchého a veterného prostredia, resp. priameho slnečného žiarenia, povrch omietky jemne vlhčiť v priebehu 7 dní. Posledná vrstva môže byť po finálnom vyhladení natretá interiérovou alebo exteriérovou farbou, alebo obložená kachličkami. V prípade kachličiek je potrebné omietku zdrsniť.

Čistenie:  Na čistenie nezatvrdnutého materiálu sa používa čistá voda. Zatvrdnutý materiál je možné odstrániť iba mechanický.