Použitie

  • Vertikálne podklady (steny z tehál, pórobetónu a zdrsneného betónu)
  • Horizontálne podklady (betónové podlahy a betónové strechy)
  • Hydroizolácia a sanácia pivníc, šácht a podzemných stavieb
  • Náhrada bežných cementových omietok pri novostavbách na zabezpečenie hydroizolácie a sanácie
  • Rekonštrukcia omietok starých budov a dodatočná hydroizolácia a sanácia existujúcich navlhnutých stavieb
  • Hydroizolácia a sanácia soklových častí múrov pri novostavbách a rekonštrukciách budov
  • Hydroizolácia kúpeľní a sprchovacích kútov na zabránenie zatekaniu vody medzi poschodiami
  • Hydroizolácia betónových vaní nadrozmerných veľkostí, bazénov a pivníc