Výhody

 • Jediná omietka na svete, ktorá je 100% vodeodolná a paropriepustná zároveň
 • Odolná voči prieniku dažďovej a tečúcej vody
 • Odolná voči prieniku vody pod tlakom 1 BAR (testované podľa normy pre betóny EN 12390-8)
 • Prienik vody menej ako 1 mm za 72 hodín pod tlakom 1 BAR
 • Spĺňa požiadavky na bežnú omietku (omietka na všeobecné použitie podľa normy EN 998-1)
 • Zároveň spĺňa požiadavky na sanačnú omietku (renovačná omietka podľa normy EN 998-1)
 • Vysoko paropriepustná (súčiniteľ priepustosti vodnej pary < 12)
 •  Výborná priľnavost k podkladu,, minimálny odpad pri aplikácii
 • Prevencia proti kryštalizácii solí a odolnosť voči síre
 • Možnosť aplikácie na vlhký povrch
 • Možnosť aplikácie manuálne alebo omietacím strojom
 • Vhodná na nadzemné / podzemné použitie, vnútorné / vonkajšie použitie, použitie z pozitívnej / negatívnej strany
 • Netoxická, vhodná na použitie v priamom styku s pitnou vodou