Popis produktu

IZONIL jemná / hrubá je extrémne vodonepriepustná suchá omietková zmes, ktorá vytvára po apli- kácií vodonepriepustnú membránu, ale zároveň zostáva paropriepustná s vysúšacím efektom. Špeciálna IZONIL prísada IzoComponent je kľúčová časť, ktorá zaručuje výnimočné vlastnosti produktu. Vodonepriepustná, paropriepustná omietka IZONIL vám ponúka dlhodobé riešenie prob- lémov s prenikaním vody na povrch stien, striech a podláh. IZONIL je jedinečný produkt, vyvinutý pre ochranu budov pred deštrukčným pôsobením vody. IZONIL produkt je vyrábaný výhradne z prírodných materiálov. Neobsahuje žiadne škodlivé alebo horľavé látky, je priateľský k životnému prostrediu. Preto je používaný aj pri izolácií vodných nádrží a certifikovaný pre styk s pitnou vodou. 100% vodonepriepustná omietka (vode odolná voči vodnému tlaku 1 BAR s prienikom vody menej ako 1 mm) a 100% vysúšacia omietka (s veľkým obsahom mikropórov, ktoré umožňujú perma- nentné vysúšanie vlhkého podkladu). Spĺňa požiadavky EN 998-1 ako sanačná / renovačná omiet- ka. Zabezpečuje dlhodobé riešenie problému s presakovaním vody na povrch steny (v prípade aplikácie z negatívnej strany) resp. problému s prienikom dažďovej vody do steny (v prípade apli- kácie z pozitívnej strany) a zároveň zabezpečuje dlhodobé riešenie odvetrávania vlhkých stien (z negatívnej aj pozitívnej strany).